A - GNOS
"Jediným skutečným bohatstvím člověka je jeho osobnost. Může mu být tím nejpodstatnějším zdrojem životního štěstí, je-li zdravá a harmonická " (Martin Luther King jr.)
   hlavní strana
   pro rodiče
   pro seniory
   pro ženy
   pro firmy
   pro mateřské školy
   pro základní školy
   pro střední školy
   cestovní agentura
   sport
    dokumenty k nahlédnutí
   termíny všech akcí
   dotazy a odpovědi
   prodej zboží
   fotogalerie
   učebna AGNOS
   kontakty
 
 
Nabídka vzdělávacích přednášek pro firmy

!! POZOR !!

Přehlídka krásy aneb Vše pro společenské události - sobota 5.11.2011, Společenský dům v Bruntále (leták .pdf, 3,5 Mb)

 
NABÍDKA PRO FIRMY


Na zakázku zajistíme vzdělávání zaměstnanců Vaší firmy na různá témata, např. diagnostika a rozvoj firemního týmu, autorita a manipulace v sociálních vztazích, asertivita - zdravé prosazení, zvládání konfliktů a manipulace a další.

Semináře připravíme ve spolupráci se zkušenými lektory.


V případě zájmu nabízíme konzultaci k upřesnění obsahu a následnému podání závazné přihlášky.

Seznam akcí:
 1. Instituty přímé a nepřímé demokracie    více »
 10. Veřejná správa České republiky     více »
 11. Veřejná správa a územně samosprávné celky     více »
 12. Státní správa a samospráva     více »
 13. Tajemník územně samosprávného celku     více »
 14. Veřejná správa pro členy zastupitelstev obcí a jejich orgánů     více »
 15. Normativní akty a normotvorná působnost     více »
 16. Legislativa a legislativní proces     více »
 17. Právní předpisy územně samosprávných celků a kontrola jejich zákonnosti     více »
 18. Zákoník práce a jeho novely (+obsah)    více »
 19. Týmová spolupráce     více »
 2. Správní řízení v praxi    více »
 20. Diskriminace, antidiskriminace a právní prostředky ochrany (+obsah)    více »
 21. Odpovědnost úředníků obcí a krajů za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci a v pracovněprávních vztazích    více »
 22. Střet zájmu, nesprávný úřední postup a odpovědnost za škodu v podmínkách obcí a krajů    více »
 23. Střet zájmu, nesprávný úřední postup a odpovědnost za škodu ve státní správě    více »
 24. Osobní bankrot (oddlužení fyzických osob) v praxi (+obsah)    více »
 25. Individuální a kolektivní formy podnikání (+obsah)    více »
 26. Vlastnictví a formy jeho ochrany (+obsah)    více »
 27. Komunikace s problémovými klienty (+obsah)    více »
 28. Asertivita a jako součást profesní kompetence (+obsah)    více »
 29. Autorita jako součást profesní kompetence (+obsah)    více »
 3. Správní řízení a živnostenské úřady     více »
 30. Rozvíjení sociální kompetence jako součást kompetence profesní (+obsah)    více »
 31. Leaderschip I - vedení a motivace podřízených (+obsah)    více »
 32. Pozitivní psychologie v práci manažera aneb jak znovu zařadit generacemi a časem ověřené hodnoty do VVP (+obsah)    více »
 33. Cílená komunikace a její vliv na harmonizaci osobnosti a našich vztahů     více »
 34. Jak uspořádat svůj život tak, abychom ho snadněji zvládli (+obsah)    více »
 35. Proč často ztrácíme energii a sílu a jak si ji můžeme udržet i v životně náročných situacích (+obsah)    více »
 36. Zjevné a skryté zákonitosti v našich osobních a profesních vztazích (+obsah)    více »
 37. Syndrom vyhoření aneb jak včas rozpoznat, že nám začínají docházet zásoby paliva a náš život začíná mít jinou kvalitu (+obsah)    více »
 38. Antistresový program (+obsah)    více »
 39. Prevence bolesti v zádech (+obsah)    více »
 4. Správní řízení v činnosti úřadů práce    více »
 40. Cvičení na židlích (+obsah)    více »
 5. Správní řízení a řízení o přestupcích    více »
 6. Uzavírání, změny a zánik obchodních smluv     více »
 7. Uzavírání, změny a zánik obchodních smluv ve veřejné správě     více »
 8. Podnikání a podnikatelské subjekty (+obsah)    více »
 9. Změny zákona o obcích a jeho vztah ke správnímu řádu     více »
přihlášení
uživatel:
heslo:
nová registrace
aktuální vzkazy
  nejsou aktuální vzkazy
Návod
jak se přihlásit
na přednášku
   
A-GNOS ©2008