A - GNOS
"Jediným skutečným bohatstvím člověka je jeho osobnost. Může mu být tím nejpodstatnějším zdrojem životního štěstí, je-li zdravá a harmonická " (Martin Luther King jr.)
   hlavní strana
   pro rodiče
   pro seniory
   pro ženy
   pro firmy
   pro mateřské školy
   pro základní školy
   pro střední školy
   cestovní agentura
   sport
    dokumenty k nahlédnutí
   termíny všech akcí
   dotazy a odpovědi
   prodej zboží
   fotogalerie
   učebna AGNOS
   kontakty
 
 
 18. Zákoník práce a jeho novely (+obsah)
  

Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.)

nabyl účinnosti 1. ledna 2007. Za velmi krátkou dobu své existence došlo k jeho několika drobným novelizacím a k úpravám došlo rovněž nálezem Ústavního soudu. Nejrozsáhlejší novelou je zatím ta, která nabyla účinnosti na počátku letošního roku (2008) a která je obecně nazývána technickou novelou zákoníku práce. Sleduje zejména nápravu legislativně technických chyb a některých nepřesností zákoníku práce. Jedná se tak sice o právní předpis opravné a legislativně technické povahy, nicméně přináší i některé věcné změny, které se bezprostředně dotýkají pracovněprávní praxe. Seminář je tak zaměřen jednak na podrobný výklad těch oblastí zákoníku práce, které výše uvedená novela více či méně napravuje nebo mění, jakož i těch, které jsou novelou přímo či nepřímo dotčeny.

1.Výklad zásady "co není zakázáno je povoleno"a její aplikace ve vnitřních předpisech zaměstnavatele

 • praktický rozbor zásady a jejího dopadu v praxi
 • co je v zákoníku práce zakázáno
 • kolektivní smlouvy, vnitřní předpisy a pracovní řády

2. Rovné zacházení a zákaz diskriminace

 • vymezení pojmů rovné zacházení a diskriminace
 • úprava problematiky v zákoníku práce
 • souvislosti s přijímaným antidiskriminačním zákonem

3. Nová úprava vzniku změny a zániku pracovního poměru

 • postup před vznikem pracovního poměru
 • jmenování na vedoucí pracovní místo
 • pracovní smlouvy a vedoucí zaměstnanci
 • agenturní zaměstnávání
 • změny a zánik pracovního poměru

4. Povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru

 • pracovní volno k hledání nového zaměstnání
 • odstupné

5. Pracovní doba, její rozvržení a doba odpočinku

 • pracovní doba a pracovní doba mladistvých
 • pružná pracovní doba
 • rozvržení pracovní doby
 • přestávky v práci s náhradou a bez náhrady mzdy(platu)
 • dovolená

6. Mzda, plat a příplatky

 • mzda, plat a jejich splatnost
 • srážky ze mzdy a platu
 • odměny a příplatky ke mzdě

7. Cestovní náhrady

8. Odborný rozvoj zaměstnanců

 • prohlubování kvalifikace
 • zvýšení kvalifikace
 • kvalifikační dohoda

9. Odpovědnost za škodu a náhrada škody

 • předcházení škodám
 • vznik škody

10. Odpovědnost za škodu a náhrada škody

 • předcházení škodám
 • vznik škody
 • odpovědnost za škodu na straně zaměstnance
 • odpovědnost za školu na straně zaměstnavatele


Termín a místo přednášky bude určen na základě vzájemné domluvy.
Kontaktujte nás.
Určeno: pracovním kolektivům, vedoucím pracovníkům
« zpět
Termín akce nebyl určen
přihlášení
uživatel:
heslo:
nová registrace
aktuální vzkazy
 Zájemce o poznávací zájezdy upozorňuji, že podrobnosti o připravovaných zájezdech naleznete na www.samsonovatour.cz
Návod
jak se přihlásit
na přednášku
   
A-GNOS ©2008