A - GNOS
"Jediným skutečným bohatstvím člověka je jeho osobnost. Může mu být tím nejpodstatnějším zdrojem životního štěstí, je-li zdravá a harmonická " (Martin Luther King jr.)
   hlavní strana
   pro rodiče
   pro seniory
   pro ženy
   pro firmy
   pro mateřské školy
   pro základní školy
   pro střední školy
   cestovní agentura
   sport
    dokumenty k nahlédnutí
   termíny všech akcí
   dotazy a odpovědi
   prodej zboží
   fotogalerie
   učebna AGNOS
   kontakty
 
 
 Matematická pregramotnost - 8 vyučovacích hodin
Číslo akreditace: č.akreditace 28911/2022-3
   Lze hradit z Operačního prgramu J.A.Komenského Cílem semináře je zprostředkovat účastníkům metodiku rozvoje předmatematických a předčíselných představ . Lektorka účastníkům představí metodické postupy v oblasti předčíselných a matematických představ, dále edukační postupy v rozvoji prostorové orientace, jejichž základy jsou velmi důležité pro úspěšný start do 1. třídy ZŠ a jež jsou výstupními standardy pro MŠ v rozvoji předškolního dítěte. Obsahová část: 1. Rozvoj a práce s barvami, poznávání základních geometrických tvarů. Zrakové vnímání 2. Rozvoj prostorové představivosti, orientace v prostoru , pravolevá orientace 3. Rozvoj posloupnosti , řady, pochopení a práce s pojmy , první, poslední, druhý, Pojem skupina předmětů a vztahy mezi předměty ve skupině - tvoření a porovnávání množin s názorem 4. Třídění - společných charakteristik a předmětů - vytváří se dovednost třídit 5. Deficity matematických dovedností , ve vztahu ke školním výkonům. 6. Názorná představa o čísle / dítě má osvojeno verbální počítání do 20 ti a zná následnost čísel i to číslo, které předchází ; ví, že určité počty předmětů se vždy se se označují stejnými číslovkami . 7. Vývoj psychických předpokladů pro matematiku v předškolním věku Prostor bude dám příkladům z praxe. .
Určeno: pedagogům MŠ
« zpět
Termín akce nebyl určen
přihlášení
uživatel:
heslo:
nová registrace
aktuální vzkazy
 Zájemce o poznávací zájezdy upozorňuji, že podrobnosti o připravovaných zájezdech naleznete na www.samsonovatour.cz
Návod
jak se přihlásit
na přednášku
   
A-GNOS ©2008