A - GNOS
"Jediným skutečným bohatstvím člověka je jeho osobnost. Může mu být tím nejpodstatnějším zdrojem životního štěstí, je-li zdravá a harmonická " (Martin Luther King jr.)
   hlavní strana
   pro rodiče
   pro seniory
   pro ženy
   pro firmy
   pro mateřské školy
   pro základní školy
   pro střední školy
   cestovní agentura
   sport
    dokumenty k nahlédnutí
   termíny všech akcí
   dotazy a odpovědi
   prodej zboží
   fotogalerie
   učebna AGNOS
   kontakty
 
 
 Dvouleté děti v předškolním vzdělávání - aneb možnosti , přístupy, limity MŠ k batolatům
Číslo akreditace: 11527/2020-2-325
   V rámci semináře budou učitelky a ředitelky upozorněné na dominanci vlivu prostředí, na vývoj vlastností dítěte, na dětská vývojová rizika a možnosti MŠ sanovat potřeby dětí dané věkové kategorie, získané poznatky a dovednosti uplatnit při práci s těmito dětmi. Uvědomí si mnoho úskalí při práci s dětmi mladšími 3 let. Společně se zamyslí nad organizací pobytu těchto dětí v předškolních zařízeních. ? Principy psychického vývoje dítěte ? Dětské kvalitativní změny ve vývojových jejích stádiích ? Dominance vlivu prostředí na vývoj vlastností dítěte ? Vliv prostředí ve vztahu k rozvoji IQ, EQ dítěte ? Adaptační potíže dítěte ? Uspořádání rodinného života ve vztahu k vedení dítěte ? odmítané dítě x hyperprotektivní výchova; přetrvávající vztek ? ? Konformita rodičovského myšlení ? vliv ?módních? trendů? ? Vztah nepříznivých sociálních vlivů na vývoj dítěte: obousměrná vazba dítě ? rodič ? Úskalí batolícího věku: pohybová aktivita, separační úzkost, absence racionálních mechanizmů, deprivace ?z nucené hospitalizace? v MŠ ? Možnosti stimulace /řeči, mluvení, EQ/
Určeno: učitelkám MŠ a pedagogům 1.st. ZŠ
« zpět
Termín akce nebyl určen
přihlášení
uživatel:
heslo:
nová registrace
aktuální vzkazy
 Zájemce o poznávací zájezdy upozorňuji, že podrobnosti o připravovaných zájezdech naleznete na www.samsonovatour.cz
Návod
jak se přihlásit
na přednášku
   
A-GNOS ©2008