A - GNOS
"Jediným skutečným bohatstvím člověka je jeho osobnost. Může mu být tím nejpodstatnějším zdrojem životního štěstí, je-li zdravá a harmonická " (Martin Luther King jr.)
   hlavní strana
   pro rodiče
   pro seniory
   pro ženy
   pro firmy
   pro mateřské školy
   pro základní školy
   pro střední školy
   cestovní agentura
   sport
    dokumenty k nahlédnutí
   termíny všech akcí
   dotazy a odpovědi
   prodej zboží
   fotogalerie
   učebna AGNOS
   kontakty
 
 
 Rozvoj řečových schopností dětí a žáků v praxi asistenta pedagoga
Číslo akreditace: č.j. 848/2022-4-88
   Vzdělávací program je určen asistentům pedagoga v předškolním zařízení a na 1. stupni ZŠ. Je zaměřen na podporu znalostí a praktických dovedností asistentů pedagoga v oblasti logopedické prevence u dětí s narušenou komunikační schopnosti v předškolním zařízení a u žáků přípravných tříd základních škol, tak aby dokázali pracovat podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele. Obsah je rozdělen do níže uvedených modulů: 1. Systém logopedické péče Modul uvede pedagogy rámcově do systému logopedické péče v ČR. Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství 2. Dítě s narušenou komunikační schopností Modul se zabývá následujícími tématy: - členění vad řeči - pedagogická podpora dětem i žákům s NKS - základní informace o možnostech podpory řečového vývoje 3. Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností v praxi asistenta pedagoga Praktická metodologie, která je specifikována pro usnadnění pedagogického působení v oblasti rozvíjení řečových schopností a jazykových dovedností dětí a žáků s individuálním vzdělávacím plánem Modul je členěn do tří bloků: I. BLOK- obsahuje kolektivní činnosti: ukázky, náměty pro jazykové chvilky, dechová cvičení, sluchové hry - rozvíjení fonematického sluchu,rytmizace slov, říkadel, rozpočítadel, hry se zpěvem, vyprávění, reprodukce a dramatizace pohádky, doporučení metodických materiálů. II. BLOK - obsahuje individuální činnosti, pedagogická intervence u jedince s poruchou řeči, logopedická prevence - zásobník říkadel, her, rozvoj slovní zásoby. Jsou efektivně zařazeny příklady dobré praxe se zaměřením na nové pomůcky a metodické materiály s adresářem. Součástí jsou říkadla a hry pro jednotlivé oblasti výchovy řeči, inspirace konkrétních činností pro oddíl Jazyk a řeč v RVP. III.BLOK- obsahuje rozvoj motoriky (hrubé, jemné motoriky a grafomotoriky) Lektor zdůrazní potřebu pracovat s dítětem dle pokynu pedagogů a v souladu s IVP. 1. část 19.10.2022, 2.část 20.10.2022
Určeno: asistentům pedagoga MŠ a na 1.st. ZŠ, ve ŠD
« zpět
Termín akce nebyl určen
přihlášení
uživatel:
heslo:
nová registrace
aktuální vzkazy
 Zájemce o poznávací zájezdy upozorňuji, že podrobnosti o připravovaných zájezdech naleznete na www.samsonovatour.cz
Návod
jak se přihlásit
na přednášku
   
A-GNOS ©2008