A - GNOS
"Jediným skutečným bohatstvím člověka je jeho osobnost. Může mu být tím nejpodstatnějším zdrojem životního štěstí, je-li zdravá a harmonická " (Martin Luther King jr.)
   hlavní strana
   pro rodiče
   pro seniory
   pro ženy
   pro firmy
   pro mateřské školy
   pro základní školy
   pro střední školy
   cestovní agentura
   sport
    dokumenty k nahlédnutí
   termíny všech akcí
   dotazy a odpovědi
   prodej zboží
   fotogalerie
   učebna AGNOS
   kontakty
 
 
 Práce s portfoliem v předškolním zařízení
Číslo akreditace: ččíslo akreditace 848/202
   Cílem je seznámit účastníky jak využít portfolio v profesním životě. Uvědomění si, že portfolio můžeme využít jako jeden z podkladů a součást pro hodnocení dětí a žáků a sledování jejich individuálních pokroků. Chápat portfolio jako podnět ke spolupráci rodiny a školy. Seminář bude veden jako aktivizující výklad doplněný ukázkami z praxe. Účastníci budou mít možnost diskutovat nad vlastním příkladem portfolia a nad svými zkušenosti při vedení a práce s ním a jak portfolio využít pro svou práci s dětmi a žáky při stanovaní cíle výuky, jak ho využít při hodnocení jejich individuálních pokroků Do obsahu semináře budou zařazena táto témata: - Definice a význam portfolia - Portfolio jako cíl rozvoje osobnosti dítěte a žáka a sledování individuálních pokroků - Praktické činnosti ? co účastníci ví o portfolia, případně k čemu jim slouží a jaké druhy portfolií znají Portfolio jako diagnostický prostředek - Obsah portfolia Typy portfolií - Diagnostické portfolio a práce s ním - Význam diagnostického portfolia Funkce diagnostického portfolia - Forma portfolia - Obsah portfolia - Praktické činnosti ? tvorba portfolia Struktura a východiska portfolia - Obsah a zobrazovací prostředky - Osoby ovlivňující podobu portfolia Využití portfolia ke spolupráci s ostatními vyučujícímu, s rodinou a poradenským zařízením - Potenciál diagnostického portfolia Práce s portfoliem z hlediska dětí, žáků, učitelů a rodičů
Určeno: učitelkám MŠ a pedagogům 1.st. ZŠ
« zpět
Termín akce nebyl určen
přihlášení
uživatel:
heslo:
nová registrace
aktuální vzkazy
 Zájemce o poznávací zájezdy upozorňuji, že podrobnosti o připravovaných zájezdech naleznete na www.samsonovatour.cz
Návod
jak se přihlásit
na přednášku
   
A-GNOS ©2008