A - GNOS
"Jediným skutečným bohatstvím člověka je jeho osobnost. Může mu být tím nejpodstatnějším zdrojem životního štěstí, je-li zdravá a harmonická " (Martin Luther King jr.)
   hlavní strana
   pro rodiče
   pro seniory
   pro ženy
   pro firmy
   pro mateřské školy
   pro základní školy
   pro střední školy
   cestovní agentura
   sport
    dokumenty k nahlédnutí
   termíny všech akcí
   dotazy a odpovědi
   prodej zboží
   fotogalerie
   učebna AGNOS
   kontakty
 
 
 Formativní hodnocení dětí a žáků
Číslo akreditace: č.j. 848/2022-4-88
   Seminář bude veden aktivizujícím výkladem s možností řízené diskuse, aby účastníci mohli sdělovat své zkušenosti s aktivizačním zpětnovazebním hodnocením. Cílem semináře je seznámit účastníky s významem hodnocení pro rozvoj dítěte a žáka, poskytnout mu východiska pro využívání formativního hodnocení a sebehodnocení dítěte a žáka Uvědomí si důležitost podporujícího a motivujícího hodnocení pro další individuální rozvoj dítěte a žáka. Na semináři se zaměříme na formativní hodnocení a hodnocení pro učení. Přehled témat výuky s časovou dotací Do obasahu semináře budou zařazena níže uvedená témata: - Systém pojmů autoevaluace, hodnocení - Praktická část ? co je to hodnocení, zkušenosti, příklady dobré praxe - Druhy hodnocení a jejich význam ? - Systém podporující rozvoj dětí, žáků ? podmínky, vzdělávací nabídka, spolupráce a hodnocení - Smysl hodnocení -Hodnocení procesu - Formy hodnocení - Funkce hodnocení - Základ pro hodnocení ? cíle, kritéria, - Formativní hodnocení - Efektivní zpětná vazba podporující učení - Aktivizování dětí a žáků jako zdroj učení pro sebe navzájem - Slovní hodnocení a sebehodnocení - Metody formativního hodnocení - Mapy učebního pokroku - Praktické ukázky formativní hodnocení - Závěr, diskuse hodnocení
Určeno: učitelkám MŠ a pedagogům 1.st. ZŠ
« zpět
Termín akce nebyl určen
přihlášení
uživatel:
heslo:
nová registrace
aktuální vzkazy
 Zájemce o poznávací zájezdy upozorňuji, že podrobnosti o připravovaných zájezdech naleznete na www.samsonovatour.cz
Návod
jak se přihlásit
na přednášku
   
A-GNOS ©2008