A - GNOS
"Jediným skutečným bohatstvím člověka je jeho osobnost. Může mu být tím nejpodstatnějším zdrojem životního štěstí, je-li zdravá a harmonická " (Martin Luther King jr.)
   hlavní strana
   pro rodiče
   pro seniory
   pro ženy
   pro firmy
   pro mateřské školy
   pro základní školy
   pro střední školy
   cestovní agentura
   sport
    dokumenty k nahlédnutí
   termíny všech akcí
   dotazy a odpovědi
   prodej zboží
   fotogalerie
   učebna AGNOS
   kontakty
 
 
 Obchodní a stornovací podmínky
  Svým podpisem této smlouvy stvrzuji, že jsem byl seznámen /a s obsahem této smlouvy včetně " storno podmínek": Každý zákazník má právo kdykoliv svou smlouvu zrušit.CA si naopak vyhrazuje právo zákazníkovi vyúčtovat "stornopoplatky v závislosti na termínu odhlášky před plánovaným odjezdem více než 50 dní : 25%;mezi 51 - 14 dny 40%;mezi 14 a 7 dny 60%;méně než 8 dní 80% a souhlasím s nimi jménem všech cestujících uvedených na této smlouvě , kteří mě k uzavření této smlouvy v jejich prospěch a k akceptaci podmínek pro účast na zájezdu zmocnili. Byl/la jsem informována o zpracování osobních údajů v rozsahu uvedeném ve smlouvě na dobu neurčitou či do odvolání. Zároveň prohlašuji , že jsem zmocněn takový souhlas vyslovit i pro osobní údaje spolucestujících osob .Souhlasím s použitím mých kontaktních údajů za účelem zasílání dalších reklamních nabídek CA SAMSONOVA tour s.r.o..Údaje o pasových a vizových lhůtách pro vyřízení a požadovaných zdravotních dokladech na cestu a pobyt v cílové zemi jsou uvedeny na www.mzv.cz
Určeno:
« zpět
Termín akce nebyl určen
přihlášení
uživatel:
heslo:
nová registrace
aktuální vzkazy
 Zájemce o poznávací zájezdy upozorňuji, že podrobnosti o připravovaných zájezdech naleznete na www.samsonovatour.cz
Návod
jak se přihlásit
na přednášku
   
A-GNOS ©2008