A - GNOS
"Jediným skutečným bohatstvím člověka je jeho osobnost. Může mu být tím nejpodstatnějším zdrojem životního štěstí, je-li zdravá a harmonická " (Martin Luther King jr.)
   hlavní strana
   pro rodiče
   pro seniory
   pro ženy
   pro firmy
   pro mateřské školy
   pro základní školy
   pro střední školy
   cestovní agentura
   sport
    dokumenty k nahlédnutí
   termíny všech akcí
   dotazy a odpovědi
   prodej zboží
   fotogalerie
   učebna AGNOS
   kontakty
 
 
 To nejlepší z Pobaltí +Petrohrad
  Pátek 13. srpna: Ve večerních hodinách odjezd z ČR, noční přejezd do Klaipedy (Litva). 2. DEN Sobota 14. srpna: Pobaltí nás přivítá nádhernými písečnými dunami na poloostrově Kurská kosa. Projdeme se po dunách a vydáme se do rybářské vesnice Nida, kde ochutnáme typické rybí pokrmy. Odpoledne si prohlédneme přístavní město Klaipeda. V ranních hodinách dorazíme do městečka Klaipeda, odkud přejedeme trajektem na poloostrov Kurská kosa (UNESCO). Tento písečný poloostrov s velkými písečnými dunami je rozdělen mezi Litvu a Rusko. My prozkoumáme litevskou část. Pokud nám bude přát počasí, můžeme se vykoupat v moři, projdeme se po písečných dunách a na ?vrchu čarodějnic? uvidíme desítky vyřezávaných dřevěných soch. Současně navštívíme malebnou rybářskou vesnici Nida, kde je mimo jiné letní dům spisovatele Thomase Manna. Budeme mít také možnost ochutnat typické rybí pokrmy v některé z restaurací na promenádě v centru Nidy. Odpoledne se vrátíme do Klaipedy, ubytujeme se a budeme mít pár hodin na odpočinek. Zájemci mohou absolvovat večerní prohlídku tohoto rušného přístavního města, kde kdysi žili a pracovali němečtí obchodníci. Nocleh v Klaipedě. 3. DEN Neděle 15. srpna: Cestou do Rigy si vychutnáme nezapomenutelnou atmosféru poutního místa Křížový vrch. Riga nás okouzlí svými secesními domy či Palácem Petra Velikého. Na typické lotyššké tržnici pak nakoupíme místní speciality. Po snídani vyrazíme do hlavního města Lotyšska, Rigy (UNESCO), které je současně největším městem Pobaltí. Po cestě se ještě v Litvě zastavíme na Křížovém vrchu. Tento umělý pahorek pokrytý víc než tisícem křížů je křesťanským poutním místem, které symbolizuje odpor Litevců vůči okupačnímu sovětskému režimu. Po této zastávce se již přemístíme do hlavního města Lotyšska. Riga je město s bohatou historií. Během procházky městem budeme moci obdivovat měšťanské domy s uměleckými štíty, secesní domy, Katedrální náměstí s románskou katedrálou, palác Petra Velikého a mnoho dalších zajímavostí. Uvidíme i monumentální Pomník svobody a na typické lotyšské tržnici budeme mít možnost ochutnat a nakoupit místní speciality. Nocleh v Rize. 4. DEN Pondělí 16. srpna: Dnes nás čeká prohlídka překrásného hlavního města Estonska, které leží na pobřeží Baltského moře. Projdeme se po Radničním náměstí, zhlédneme katedrálu Alexandra Něvského a užijeme si výhledy z Hradního vrchu. Ráno se přesuneme z Rigy do Tallinu, hlavního města Estonska (UNESCO), nevelkého, ale o to více zachovalého středověkého hanzovního města. Prohlídku města začneme na Radničním náměstí u Radnice z 15. století a budeme pokračovat kolem Radniční lékárny, dále okolo kostela svatého Ducha a kostela sv. Mikuláše až k ruské pravoslavné katedrále Alexandra Něvského. Na závěr určitě zbyde čas i na individuální procházky a nákupy na typickém estonském tržišti. Užijeme si i výhledy na město z několika různých teras na Hradním vrchu a bude čas i na posezení v některé z kaváren nebo restaurací v okolí Radničního náměstí. Nocleh v Tallinu. 5. DEN Úterý 17. srpna: Opustíme Pobaltí a vydáme se objevovat čarokrásný Petrohrad. Čeká nás procházka po Něvském prospektu i největší historické skvosty od Kazaňské katedrály až po chrám Vzkříšení Krista. Po snídani se přesuneme do Petrohradu (UNESCO), kde se v odpoledních hodinách ubytujeme a poté se vydáme na pěší prohlídku městem. Společně se projdeme po Něvském prospektu, hlavní petrohradské tepně, která vede od Palácového náměstí, a je plná kaváren, restaurací a historických budov. Během prohlídky navštívíme Kazaňskou katedrálu z počátku 19. století, kterou obepíná nádherná kolonáda. V katedrále probíhá nepřetržitá bohoslužba a je v ní skryta vzácná ikona Matky Boží Kazaňské. Dále se přesuneme ke starému kupeckému dvoru Gostinyj dvor a navštívíme také pestrobarevný chrám Vzkříšení Krista na Krvi stojící na Gribojedově kanále. Nocleh v Petrohradu. 6. DEN Středa 18. srpna: Dnešní den bude patřit okouzlujícím Petrodvorcům s impozantním palácem Petra Velikého a nádherným zámeckým parkem. Odpoledne se ponese v duchu petrohradských památek a zájemci se poté vydají na noční atrakci zvedání mostů. Po snídani nás autobus zaveze do Petrodvorců, kterým se právem říká ?ruské Versailles?. Zde se nachází impozantní Velký palác Petra Velikého, někdejší carská rezidence, na jejíž výstavbě se podíleli umělci a řemeslníci z celé Evropy. Po prohlídce interiéru paláce jistě neodoláme procházce po zámeckém parku. Pro něj je charakteristické zejména velké množství fontán, celkem byste jich tady napočítali na 170. Dechberoucí je pak zejména tzv. Velká kaskáda ? soubor sedmi desítek fontán doplněný o pozlacené sochy bohů a mytologických postav. Odpoledne, po návratu do města, se vydáme ke katedrále sv. Izáka, která je druhou nejvyšší pravoslavnou katedrálou na světě. Dále nás bude čekat společná prohlídka Palácového náměstí, nejdůležitějšího prostranství města. Zde se v minulosti slavilo, demonstrovalo a carové odtud mluvili k lidu. Uprostřed náměstí se tyčí Alexandrův sloup se sochou anděla na vrcholu, který byl vztyčen na památku vítězství nad Napoleonem. Nakonec se zájemci mohou zúčastnit noční prohlídky otevřených zvedacích mostů nad Něvou, které jsou jedním z hlavních magnetů města. Nocleh v Petrohradu. 7. DEN Čtvrtek 19. srpna: Po snídani vyrazíme k Petropavlovské pevnosti, kde jsou ukryty hrobky ruských carů. Projdeme se po palubě křižníku Aurora a odpoledne bude možnost individuálně navštívit slavnou Ermitáž nebo některé z petrohradských muzeí. Ráno se vydáme k Petropavlovské pevnosti, která je vstupní branou do města. V průběhu staletí sloužila nejrůznějším účelům, dnes je součástí komplexu Historického muzea. Půjdeme společně až ke katedrále sv. Petra a Pavla. Zde se nachází hrobky mnoha ruských carů a členů carských rodin, mimo jiné hrobka Petra Velikého a Kateřiny Veliké nebo hrobka celé vyvražděné rodiny posledního ruského cara Mikuláše II. Z pevnosti dojdeme ke slavnému křižníku Aurora, který v roce 1917 vypálil salvy a dal tím pokyn k zahájení útoku na Zimní palác a rozpoutání revoluce. Odpoledne budou zájemci moci navštívit jednu z nejslavnějších a největších uměleckých galerií na světě Ermitáž, která sídlí v prostorách Zimního paláce. Čekají tady na nás miliony exponátů ve více než 300 sálech a bude na každém z nás, kterou část úchvatné sbírky se rozhodne prozkoumat. Komu návštěva Ermitáže nebude po chuti, může volný čas využít k návštěvě dalších petrohradských muzeí, k plavbě lodí po petrohradských kanálech, konkrétně po Gribojedově kanále, kanále řeky Mojky a Něvy, nebo k individuálnímu programu dle libosti. Ve večerních hodinách odjezd z Petrohradu, noční přejezd do Trakai. 8. DEN Pátek 20. srpna: Dnes se přesuneme zpět do Litvy. Čeká nás vodní hrad Trakai a město Kaunas, kde si prohlédneme zajímavosti Starého města a nevynecháme ani Kaunaský hrad. V ranních hodinách navštívíme město Trakai se stejnojmenným vodním hradem obklopeným několika jezery. V odpoledních hodinách se přesuneme do Kaunasu, kde se ubytujeme a chvíli si odpočineme. Poté se vydáme na prohlídku města ležícího na soutoku řek Nemunas a Neris. Navštívíme Staré město s nádhernou radnicí, které se říká Bílá labuť. Dále uvidíme Perkunasův dům, Vytautasův kostel a samozřejmě i Kaunaský hrad, kdysi mohutnou pevnost, která byla hlavní překážkou pro nájezdné německé rytíře. Nocleh v Kaunasu. 9. DEN Sobota 21. srpna: S Pobaltím se rozloučíme prohlídkou litevského hlavního města Vilniusu, které nás vtáhne jedinečnou atmosférou úzkých uliček a nádherných barokních památek. Naposledy při večeři ochutnáme zdejší speciality a vydáme se na cestu zpět. Po snídani se z Kaunasu přesuneme do Vilniusu a vydáme se na procházku Starým městem s úzkými dlážděnými uličkami, barokními památkami a nádhernými kostely. Určitě nepřehlédneme budovu Vilniuské univerzity, kterou na začátku 17. století založil Stefan Bathory. S univerzitou sousedí Prezidentský palác, původní rezidence vilniuského biskupa a dnes sídlo litevského prezidenta. Na Katedrálním náměstí najdeme hlavní litevský svatostánek, katedrálu svatého Kazimíra, patrona Litvy. Nemineme také Litevský hrad tyčící se nad Katedrálním náměstím. Odpoledne si užijeme ještě poslední večeři v Pobaltí a poté už bude následovat noční přejezd do ČR. 10. DEN Neděle 22. srpna: V ranních hodinách návrat do ČR dle nástupních míst. Podrobnosti na: https://www.radynacestu.cz/zajezd/to-nejlepsi-z-pobalti-petrohrad-autobusem/28004/
Určeno: milovníkům poznávacích zájezdů
« zpět
Termín akce nebyl určen
přihlášení
uživatel:
heslo:
nová registrace
aktuální vzkazy
  nejsou aktuální vzkazy
Návod
jak se přihlásit
na přednášku
   
A-GNOS ©2008