A - GNOS
"Jediným skutečným bohatstvím člověka je jeho osobnost. Může mu být tím nejpodstatnějším zdrojem životního štěstí, je-li zdravá a harmonická " (Martin Luther King jr.)
   hlavní strana
   pro rodiče
   pro seniory
   pro ženy
   pro firmy
   pro mateřské školy
   pro základní školy
   pro střední školy
   cestovní agentura
   sport
    dokumenty k nahlédnutí
   termíny všech akcí
   dotazy a odpovědi
   prodej zboží
   fotogalerie
   učebna AGNOS
   kontakty
 
 
 Jazykový kurz anglického jazyka pro začátečníky
Číslo akreditace: 27770/2019-1-853
  Cílem kurzu je dosáhnout znalosti odpovídající výstupní úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky: - uchazeč rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/ji pomoci. Budovat a rozvíjet osvojování jazykových prostředků (výslovnost , pravopis, slovní zásobu, mluvnice a její funkční užití) a řečových dovedností (mluvení, poslech, čtení a psaní). Účastníci si postupně osvojí jazykové prostředky a základní řečové dovednosti. Poslech ? rozumí známým slovům a zcela základním frázím týkajících se vlastní osoby, rodiny a bezprostředního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně. Osvojí si základní repertoár slovní zásoby. Čtení- rozumí známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám. Ústní interakce ? zvládne jednoduchým způsobem domluvit se s okolím, klást jednoduché otázky a odpovídat na jednoduché otázky. Samostatní ústní projev - zvládne jednoduchými větami popsat místo, kde žijí a lidi, které zná. Písemný projev ? napíše stručný jednoduchý text na pohlednici, vyplní formuláře obsahující osobní údaje, nepíše jednoduchý dopis. Určeno: pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, vychovatelkám ŠD dalším zájemcům
Určeno: pedagogům ZŠ , vychovatelkám ŠD, učitelkám MŠ
« zpět
Termín akce nebyl určen
přihlášení
uživatel:
heslo:
nová registrace
aktuální vzkazy
 Zájemce o poznávací zájezdy upozorňuji, že podrobnosti o připravovaných zájezdech naleznete na www.samsonovatour.cz
Návod
jak se přihlásit
na přednášku
   
A-GNOS ©2008