A - GNOS
"Jediným skutečným bohatstvím člověka je jeho osobnost. Může mu být tím nejpodstatnějším zdrojem životního štěstí, je-li zdravá a harmonická " (Martin Luther King jr.)
   hlavní strana
   pro rodiče
   pro seniory
   pro ženy
   pro firmy
   pro mateřské školy
   pro základní školy
   pro střední školy
   cestovní agentura
   sport
    dokumenty k nahlédnutí
   termíny všech akcí
   dotazy a odpovědi
   prodej zboží
   fotogalerie
   učebna AGNOS
   kontakty
 
 
 Formativní hodnocení a jeho význam pro sebehodnocení žáka
Číslo akreditace: 17110/2019-1-610
   Cílem semináře je , aby si účastníci ujasnili charakteristiku a možnosti formativního hodnocení,seznámí se s obvyklými omyly a úskalími tohoto hodnocení, pochopí význam formativního hodnocení pro rozvoj klíčových kompetenci Hodnocení žáků základní školy - obecné zásady hodnocení, základní východiska pro hodnocení žáků, legislativní rámec v oblasti hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvíjení klíčových kompetencí Typy hodnocení -formativní , sumativní , autonomní, heteronomní, slovní , normativní , diagnostické, neformální , závěrečné Formativní hodnocení jako pedagogicky nejúčelnější hodnotící nástroj, orientace na žáka, zvyšuje motivaci, zlepšuje výkon žáka, zlepšuje klima třídy, žáci mají lepší výsledky Oblasti formativního hodnocení: - podporující prostředí - zpětná vazba a její formy - stanovení konkrétních učebních cílů, kritérií hodnocení, stanovení indikátorů - aktivní učení - výukové strategie - různé formy výuky- metody kritického myšlení, dotazovací techniky - hodnotící potupy - metoda pretest, posttest, hodnotící komentář, sebehodnocení, zjišťování porozumění novému učivu, žákovské portfolio technika bílých tabulek, barevných kelímků, semafor, profil na jednu stránku, projekty, basketbal Diskuze účastníků - klady a zápory formativního a sumativního hodnoceni. Příklady z praxe.
Určeno: pedagogům ZŠ
« zpět
Termín akce nebyl určen
přihlášení
uživatel:
heslo:
nová registrace
aktuální vzkazy
 Zájemce o poznávací zájezdy upozorňuji, že podrobnosti o připravovaných zájezdech naleznete na www.samsonovatour.cz
Návod
jak se přihlásit
na přednášku
   
A-GNOS ©2008