A - GNOS
"Jediným skutečným bohatstvím člověka je jeho osobnost. Může mu být tím nejpodstatnějším zdrojem životního štěstí, je-li zdravá a harmonická " (Martin Luther King jr.)
   hlavní strana
   pro rodiče
   pro seniory
   pro ženy
   pro firmy
   pro mateřské školy
   pro základní školy
   pro střední školy
   cestovní agentura
   sport
    dokumenty k nahlédnutí
   termíny všech akcí
   dotazy a odpovědi
   prodej zboží
   fotogalerie
   učebna AGNOS
   kontakty
 
 
 Matematická gramotnost - nové přístupy
Číslo akreditace: 27770/2019-1-853
  Cílem semináře je podpořit vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů. Získat dovednosti znalostí a kompetence v oblasti matematické gramotnosti. Seznámit účastníky : ? s principy Hejného metody, s konstruktivistickým přístupem ve vyučování. ? s prostředími, kterými jsou žáci ve výuce vedeni a na kterých si žáci vytvářejí matematická schémata Seminář je určen vychovatelkám ŠD nebo AP ve školách, kde se žáci vyučují Hejného metodou. Do obsahu semináře jsou zařazena táto témata: ? Seznámeni s principy Hejného metody -Seznámeni s klíčovými prostředími, kterými jsou žáci ve výuce vedeni a na kterých si vytvářejí matematická schémata- Krokování , Autobus, Vláčky, Krychlové stavby, Dřívka, Skládání a střihání papíru - Rozvoj počátečních představ dětí porovnávání, uspořádání, počet, problematika aritmetických operací práce s daty (třídění, evidence tabulkou...). Numerika - součtové trojúhelníky , jak a proč na násobilku + násobilkové čtverce Účastníci budou společně přicházet na možnosti zapojení se do aktivit z hlediska ŠD a AP. Celý seminář bude veden pomocí konkrétních úloh tak, aby si sami zažili radost z poznání. Pomocí diskuze mohou sdílet a řešit konkrétní otázky, které jim během praxe a práce s dětmi vyvstaly. Tento seminář může být ?šitý? přímo na požadavky jednotlivých škol.
Určeno: pedagogům 1. st. ZŠ a vychovatelkám ŠD
« zpět
Termín akce nebyl určen
přihlášení
uživatel:
heslo:
nová registrace
aktuální vzkazy
  nejsou aktuální vzkazy
Návod
jak se přihlásit
na přednášku
   
A-GNOS ©2008