A - GNOS
"Jediným skutečným bohatstvím člověka je jeho osobnost. Může mu být tím nejpodstatnějším zdrojem životního štěstí, je-li zdravá a harmonická " (Martin Luther King jr.)
   hlavní strana
   pro rodiče
   pro seniory
   pro ženy
   pro firmy
   pro mateřské školy
   pro základní školy
   pro střední školy
   cestovní agentura
   sport
    dokumenty k nahlédnutí
   termíny všech akcí
   dotazy a odpovědi
   prodej zboží
   fotogalerie
   učebna AGNOS
   kontakty
 
 
 Pohádka nám pomůže
Číslo akreditace: 27770/2019-1-853
  Pohádka nám pomůže zprostředkovat dětem vstup do světa poznávání, osvojování si nových poznatků, naučit se co nejvíce o světě kolem nás, o tom, co se má žáček ve škole naučit, co má vědět ve všech vzdělávacích oblastech. V průběhu kurzu s dalšími novými pohádkami úspěšného projektu ?Pohádka nás naučí? se dozvíte, jak děti motivovat, učit je soustředěně poslouchat a převyprávět text, jak vytvořit další jazykové činnosti (rytmus, výslovnost, stavba věty, slovní zásoba, stavba textu), komunikativní činnosti (hry na rozvoj schopnosti reagovat na podnět a rozvíjení dialogu), ale také tematicky (i logopedicky) zaměřené písničky, říkanky, pohybové i didaktické hry, náměty na dramatizaci a případně i vystoupení pro rodiče. Dozvíte se, jak dětem zprostředkovat poznávání přírody a života kolem nás z pohledu postav a situací z pohádky, jak učit jednoduché matematické operace od nejjednodušších po složitější ? více/méně, větší/menší, sčítání, odčítání, pro pokročilejší žáčky i násobení i dělení, vše na základě námětu pohádky. Rozvoj jemné motoriky, fantazie, logiky, zručnosti, kreativity si vyzkoušíme na aktivitách výtvarných a pracovních technik, motivovaných pohádkou. Učitelé angličtiny mohou všechny uvedené aktivity využít i v angličtině ? efektivněji a rychleji. Ale angličtina není podmínkou účasti na kurzu!!! Po dobu, kdy děti pracují s tématem pohádky, se všemu učí daleko rychleji, protože jsou ponořeny v jejím obsahu a tedy odpadne dlouhá motivace a složité vysvětlování. Aktivity jsou stupňovány od předškolního věku až po 4-5- třídu ZŠ. Na kurzu bude možnost zakoupit či objednat doprovodné materiály.
Určeno: pedagogům 1. stupně a vychovatelkám ŠD
« zpět
Termín akce nebyl určen
přihlášení
uživatel:
heslo:
nová registrace
aktuální vzkazy
 Zájemce o poznávací zájezdy upozorňuji, že podrobnosti o připravovaných zájezdech naleznete na www.samsonovatour.cz
Návod
jak se přihlásit
na přednášku
   
A-GNOS ©2008