A - GNOS
"Jediným skutečným bohatstvím člověka je jeho osobnost. Může mu být tím nejpodstatnějším zdrojem životního štěstí, je-li zdravá a harmonická " (Martin Luther King jr.)
   hlavní strana
   pro rodiče
   pro seniory
   pro ženy
   pro firmy
   pro mateřské školy
   pro základní školy
   pro střední školy
   cestovní agentura
   sport
    dokumenty k nahlédnutí
   termíny všech akcí
   dotazy a odpovědi
   prodej zboží
   fotogalerie
   učebna AGNOS
   kontakty
 
 
 Výchova k podnikavosti - 24 vyučovacích hodin
Číslo akreditace: 28911/2017-1-1136
  Získat informace, jak vést žáky středních škol k vlastní seberealizaci v oblasti podnikavosti prostřednictvím volnočasové aktivity, která vede k rozvoji klíčových kompetenci. Rozšířit znalostí pedagogů v podnikatelské oblasti. Orientovat se v základních pojmech marketingu. Vést žáky k tomu, aby si uměli vytýčit svůj vlastní podnikatelský cíl.Kurz bude realizován formou 3 setkání po 8 hodinách. Do programu budou zařazena níže uvedená témata 1. setkání - Motivace žáků k založení fiktivní firmy, přínos pro jejich budoucí profesi. Správný výběr žáků se zaměřením na jejich vlastnosti, zkušenosti, dovednosti a rozdělení jejich kompetenci v rámci firmy. 2 vyučovací hodiny - V rámci brainstormingu si určit právní formu podnikání, určení typu společnosti. Orientace v živnostenském zákoně. 2 vyučovací hodiny - Předmět činnosti, popsání nabízeného výrobku/služeb v rámci fiktivní firmy. - Popis technologie výroby, její množství a určení zákaznického segmentu. Co je potřeba k podnikání vybudovat, obstarat 3 vyučovací hodiny - Umístění a místo realizace podnikatelské činnosti. Popis konkurence v daném okolí, jak nás může ovlivnit, co je naše konkurenční výhoda. 1 vyučovací hodina Celkem 8 vyučovacích hodin Lektor: Mgr. Lubomír Pelech 2. setkání - Analýza a charakteristika podnikatelského trhu, specifikace cílové skupiny dodavatelů a odběratelů. - Volba marketingové strategie vytvořeni swot analýzy pro začátek podnikání 3 vyučovací hodiny - Oslovení zákazníků vhodnou propagaci daného výrobu/služby. ? 2 vyučovací hodina - vytvořeni vlastního podnikatelského záměru . 3 vyučovací hodiny Celkem 8 vyučovacích hodin Lektor : Ing. Jitka Hanusová 3. setkání Finanční analýza firmy - vymezení základních pojmů, - účel a tvorba finanční analýzy, - rozdělení fixních a variabilních nákladů - výkaz zisků a ztrát firmy - ekonomická rozvaha ? bilance, finanční situace podniku Vysvětlení pojmů hotovostní a bezhotovostní platební styk, bankovní systém ČR, z hlediska podnikatelského subjektu - řešení příkladů z praxe - tvorba majetku firmy, využití cizích a vlastních zdrojů, peněžní toky firmy- příjmy a výdaje firmy, popsání vývoje finanční situace firmy a jaké mohou nastat příčiny změn v průběhu hospodářského roku 4. vyučovací hodiny - finanční produkty a jejich význam, systém institucí nabízejících finanční produkty, účastníci finančního trhu, základní charakteristika finančních produktů, možnosti spoření, úvěrů, pojistné smlouvy 2. vyučovací hodiny - praktická část ? tvorba vzorového cash - flow, popsat vývoj finanční situace podniku v daném období, sledování investiční, provozní a finanční činnosti firmy, vzájemná diskuse 2. vyučovací hodiny
Určeno: pedagogům SŠ a mistrům odborné přípravy
« zpět
Termín akce nebyl určen
přihlášení
uživatel:
heslo:
nová registrace
aktuální vzkazy
 Zájemce o poznávací zájezdy upozorňuji, že podrobnosti o připravovaných zájezdech naleznete na www.samsonovatour.cz
Návod
jak se přihlásit
na přednášku
   
A-GNOS ©2008