A - GNOS
"Jediným skutečným bohatstvím člověka je jeho osobnost. Může mu být tím nejpodstatnějším zdrojem životního štěstí, je-li zdravá a harmonická " (Martin Luther King jr.)
   hlavní strana
   pro rodiče
   pro seniory
   pro ženy
   pro firmy
   pro mateřské školy
   pro základní školy
   pro střední školy
   cestovní agentura
   sport
    dokumenty k nahlédnutí
   termíny všech akcí
   dotazy a odpovědi
   prodej zboží
   fotogalerie
   učebna AGNOS
   kontakty
 
 
 Komunikace s dítětem a žákem - I.část
Číslo akreditace: v akreditačním řízení
   Cílem tohoto vzdělávacího programu je jednak pochopení, jaké faktory ovlivňují komunikaci dítěte, které přichází do školského zařízení, jakým způsobem se v dítěti ukládají , jak se následně projevují a jak aplikovat toto poznání do práce s dětským kolektivem. Do obsahu semináře jsou zařazena níže uvedená 1. Princip rozvoje komunikace - Společné zamýšlení se nad principem, jakým způsobem probíhá rozvoj komunikace dítěte od jeho narození až do doby nástupu do základní školy. - Formou interaktivních úvah je zjišťováno pochopení účastníků o tom, jakým způsobem se v jednotlivých obdobích života dítěte tvoří, tvarují a fixují komunikační základy dítěte. Aktivní zapojení všech účastníků. 2.Pochopení reálií, které skutečně formují a ovlivňují komunikaci dítěte - Vysvětlení hlavních faktorů, které ovlivňují to, jakým způsobem se utváří ?komunikační matrice? a jakým způsobem tato ?komunikační matrice?ovlivňuje chování a jednání dítěte a žáka. 3. Komunikační projevy dítěte a žáka ve školním zařízení - Jakým způsobem se bude projevovat ?komunikační matrice? dítěte a žáka, v prvních dnech pobytu ve školním zařízení, v komunikaci s ostatními dětmi, i v komunikaci s pedagogy 4. Aplikace získaných poznatků do prostředí dětského kolektivu - Jak akceptovat způsob komunikace jednotlivých dětí v kolektivu, jak tuto komunikaci sledovat a rozvíjet. Jaká jsou úskalí a jak je rozpoznat a překonat. - Práce s komunikačními modely. - Projevy ?komunikační matrice? a jak na ně optimálně reagovat, aby se dítě neuzavřelo, necítilo se zraněné nebo ztracené. Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny Celkem: 8 vyučovacích hodin 3. Forma: prezenční 4. Vzdělávací cíl: Cílem programu je jednak pochopení, jaké faktory ovlivňují komunikaci dítěte, které přichází do školského zařízení, jakým způsobem se v dítěti ukládají , jak se následně projevují a jak aplikovat toto poznání do práce s dětským kolektivem.
Určeno: učitelkám MŠ a pedagogům 1.st. ZŠ
« zpět
Termín akce nebyl určen
přihlášení
uživatel:
heslo:
nová registrace
aktuální vzkazy
 Zájemce o poznávací zájezdy upozorňuji, že podrobnosti o připravovaných zájezdech naleznete na www.samsonovatour.cz
Návod
jak se přihlásit
na přednášku
   
A-GNOS ©2008