A - GNOS
"Jediným skutečným bohatstvím člověka je jeho osobnost. Může mu být tím nejpodstatnějším zdrojem životního štěstí, je-li zdravá a harmonická " (Martin Luther King jr.)
   hlavní strana
   pro rodiče
   pro seniory
   pro ženy
   pro firmy
   pro mateřské školy
   pro základní školy
   pro střední školy
   cestovní agentura
   sport
    dokumenty k nahlédnutí
   termíny všech akcí
   dotazy a odpovědi
   prodej zboží
   fotogalerie
   učebna AGNOS
   kontakty
 
 
 Diagnostika dítěte předškolního věku
Číslo akreditace: č.j. 848/2022-4-88
   Cílem akce je seznámit účastníky s důležitosti diagnostikování dětí a žáků z hlediska jejich rozvoje dle individuálních schopností a dovedností . Účastníci si uvědomí význam diagnostikování dětí a žáků pro další učení a celoživotní vzdělávání i souvislost diagnostikování se stanovením výchovně vzdělávacího cíle. Do obsahu semináře budou zařazena níže uvedená témata: - Pedagogická diagnostika v požadavcích RVP PV, RVP ZV - Pedagogická diagnostika jako vědní disciplína zabývající se diagnostikováním - Formulace cílů výchovně vzdělávacího procesu na základě diagnostiky dítěte, žáka - Diagnostická činnost učitele - Pedagogická diagnostika neformální, formální, současné přístupy - Požadavky na diagnostickou činnost, individuálnost, komplexnost, integrativnost, kontinuálnost, konkrétnost, objektivnost, konsenzualita, prognostický charakter, pedagogický optimismus - Etapy pedagogické diagnostiky - Typy diagnostikování, vstupní diagnostika, průběžná diagnostika, výstupní diagnostika - Metody pedagogické diagnostiky - Rozvoj grafomotoriky a vizuomotoriky - Zrání x učení, školní zralost x školní připravenost, složky školní zralosti, diagnostika školní zralosti - Diagnostické nástroje k diagnostice zrání a k diagnostice učení - Společné vzdělávání a diagnostika Celý semináře bude podložen příklady z praxe
Určeno: učitelkám MŠ a pedagogům 1.st. ZŠ
« zpět
Termín akce nebyl určen
přihlášení
uživatel:
heslo:
nová registrace
aktuální vzkazy
  nejsou aktuální vzkazy
Návod
jak se přihlásit
na přednášku
   
A-GNOS ©2008