A - GNOS
"Jediným skutečným bohatstvím člověka je jeho osobnost. Může mu být tím nejpodstatnějším zdrojem životního štěstí, je-li zdravá a harmonická " (Martin Luther King jr.)
   hlavní strana
   pro rodiče
   pro seniory
   pro ženy
   pro firmy
   pro mateřské školy
   pro základní školy
   pro střední školy
   cestovní agentura
   sport
    dokumenty k nahlédnutí
   termíny všech akcí
   dotazy a odpovědi
   prodej zboží
   fotogalerie
   učebna AGNOS
   kontakty
 
 
  Všeobecné podmínky a informace, cestovní kancelář, Jiří Petr,U Jezera 5, 747 05 Opava,CZ
  Všeobecné podmínky a informace Jsem fyzická osoba (Jiří PETR), která vlastní koncesi k provozování CK. Dále jen CK. Vámi provedené úhrady a návraty z cest týkající se akcí, které zákon 159/99 Sb. ?považuje? za zájezdy, jsou tedy pojištěny (u pojišťovny Generali) proti mému úpadku. Svou malou CK ale provozuji bez jakýchkoli transformací už od března 1990. Baví mne to a těší mne, když se účastníci vracejí z našich cest spokojeni. Smluvní vztah mezi CK a zájemcem vznikne přijetím řádně vyplněné cestovní smlouvy a složením požadované zálohy. Složením zálohy klient potvrzuje i souhlas s těmito podmínkami. Doplatek (teď už zákazník) uhradí až na výzvu uvedenou v závěrečných pokynech ke konkrétnímu zájezdu či akci, které rozešlu nejpozději 15 dní před odjezdem. Není-li v textu zájezdu uvedeno něco jiného, pak: Ceny zahrnují dopravu, trajekty, ubytování dle textu (zpravidla kromě kempovného), vedení zájezdu, základní pojištění, režii CK, DPH. Ceny nezahrnují stravu (opak je uveden v textu příslušného zájezdu), pojištění léčebných výloh, vstupy, lanovky, noclehy dle textu (= zpravidla kempovné). Druhy úprav ceny zájezdu, Vaše reakce na ně, zrušení zájezdu ze strany CK a nakládání Vašimi osobními údaji jsou možné v mantinelech těchto Všeobecných podmínek, Občanského zákoníku, zákonu č. 159/1999 Sb. (?o zájezdech?), zákonu č. 101/2001 Sb. o ochraně osobních údajů a v případě ?nutnosti? i dalšími obecně závaznými právními předpisy v platném znění. Reklamace: účastník zájezdu ohlásí zjištěnou závadu zástupci CK na místě. Pokud nedojde k vyřešení situace na místě, je do 30 dnů od návratu účastník oprávněn ústní nebo písemnou formou tyto služby reklamovat. Stornopodmínky: Každý zákazník má právo kdykoliv svou přihlášku zrušit. CK si naopak (neporuší-li závažně výše uvedená pravidla) vyhrazuje právo zákazníkovi vyúčtovat stornopoplatky v závislosti na termínu odhlášky před plánovaným odjezdem v této výši. - Více než 50 dní ?? 250 Kč + * - mezi 14 a 7 dny ?? 60% - Mezi 51 a 29 dny ?. 20% - méně než 8 dní ??. 80%, - Mezi 30 a 13 dny ?. 40% (Procenta vždy z plné ceny zájezdu?) * Kromě toho je klient povinen uhradit skutečně vzniklé náklady, např. podíl na ubytování ve studiích a apartmánech při lyžařských zájezdech do Francie. Výše stornopoplatku záleží na datu poštovního razítka, emailu, či osobního jednání. Zálohu odhlášeného účastníka je možno převést na spolucestujícího až po odečtení stornopoplatků. Stornopoplatky nebudou účtovány, pokud se zájezdu zúčastní náhradník, který se přihlásí prostřednictvím odhlášeného účastníka. Pojištění: V ceně zájezdu je zahrnuto tzv. základní pojištění u pojišťovny Kooperativa a.s., které řeší: - odškodnění krádeže (kromě dokladů, hotovosti a cenností, navíc s limitem 5.000 Kč), - smrt úrazem na zájezdu (max. 75.000 Kč), - trvalé následky úrazu (max. 150.000 Kč), - odpovědnost za škody jiným osobám - na zdraví a životě (max. 150.000 Kč), - na věci (max. 50.000 Kč) a náhradu stornopoplatků v případě zrušení účasti na zájezdu (80% z toho, co si ponechala CK, max. výplata je ale 5.000 Kč). Cestovní kancelář nezajišťuje pojištění léčebných výloh a pojištění neuvedená výše. Prohlášení o ochraně osobních údajů ? GDPR Jiří Petr (dále jen CK) je jediným správcem a současně zpracovatelem údajů v souladu s příslušnými v ČR platnými zákony a nařízeními (např. zák. č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) a Nařízením EP a Rady EU č.2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů). Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s vaší osobou či firmou, slouží výhradně k poskytnutí či doručení vyžádané služby a k zaslání obchodních nabídek, jen těch, které se týkajících náplně činnosti CK . CK zpracovává osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, titul, název společnosti nebo organizace, kontaktní e-mail, telefon, adresu, datum narození. Bez těchto osobních údajů nelze službu poskytnout. Údaje, které klient CK poskytne, jsou uchovávány na zabezpečených zařízeních a bezpečném místě po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu maximálně 10 let od ukončení smluvního vztahu. Ke všem poskytnutým údajům má přístup pouze Jiří Petr. Pak jen zcela cíleně (konkrétní zájezd=skupina klientů) a omezeně jen ti, kteří je vyžadují pro svou činnost (např. ubytovatelé, vedoucí zájezdu, trajektové společnosti, pojišťovna). Klient může kdykoli požádat o výmaz svých údajů, jejich opravu, nebo o omezení jejich zpracování. Tato aktualizace Všeobecných podmínek CK nabývá platnosti 25.5.2018
Určeno: Klientům
« zpět
Termín akce nebyl určen
přihlášení
uživatel:
heslo:
nová registrace
aktuální vzkazy
 Přátelé konec roku tradičně trávíme v srdci Beskyd, Rožnově pod Radhoštěm, přidáte se letos k nám? Neváhejte. Více v sekci cestovní agentura
 Vážení zákazníci na základě vyhlášení vlady ČR o stavu nouze na celém území ČR a zakazu vstupu do rizikových oblastí kam patří i Maďarsko, byl zájezd Termální lázně Zalakaros, přeložen na termín 19.-22.11.2020.
 Vážení zákazníci v sekci cestovní agentura můžete zhlédnout nabídku cestovní kanceláře Duha tour.
Návod
jak se přihlásit
na přednášku
   
A-GNOS ©2008