A - GNOS
"Jediným skutečným bohatstvím člověka je jeho osobnost. Může mu být tím nejpodstatnějším zdrojem životního štěstí, je-li zdravá a harmonická " (Martin Luther King jr.)
   hlavní strana
   pro rodiče
   pro seniory
   pro ženy
   pro firmy
   pro mateřské školy
   pro základní školy
   pro střední školy
   cestovní agentura
   sport
    dokumenty k nahlédnutí
   termíny všech akcí
   dotazy a odpovědi
   prodej zboží
   fotogalerie
   učebna AGNOS
   kontakty
 
 
 Pravo - levá orientace a lateralita v předškolním věku dítěte - aneb, nejméně školních starostí.
Číslo akreditace: v akreditačním řízení
  Cílem vzdělávací akce je osvojování zajímavých přístupů i metodik pro zmírnění eventuálních negativních prožitků neúspěšnosti dítěte na počátku základní školní docházky . Naučí se postup ?Orientační zkoušky laterality? - který uplatni při diagnostice laterality u dětí předškolního a mladšího školního věku. V návaznosti na absolvování semináře je absolvent schopen na základě zjištěné diagnózy doporučit vedení dominantní ruky; jeho objektivní posouzení vychází z podrobné zkoušky a z pozorování dítěte. Do obsahu seminářem jsou zařazena níže uvedená témata : 1. Nepříznivá konstelace laterality / přirozené leváctví, ?patologičtí ? leváci ; časné ukazatele stranových preferencí ?/lateralita a dominance /pozitiva leváctví,zásady práce s levorukými dětmi ? vyšetření lateralita v rozmezí 4-5,5 r. dítěte / ; lateralita dalších funkcí / amblyopie /, křížová / zkřížená lateralita 2. typy laterality- praváctví, leváctví, ambidextrie- nevyhraněná lateralita; genotyp ? fenotyp 3. dominance hemisfér pro čtení, psaní / dělba činnosti mezi hemisférami ; enviromentální teorie / vliv prostředí / , hormonální teorie , porodní stres ; leváctví a poruchy učení ? předmět akt. výzkumů ; leváctví a duševní schopnosti / korelace s tvořivostí, uměleckými sklony a s vizuálním myšlením ?/ 4. dominance hemisfér pro řečové podněty / lingvistické souvislosti 5. orientace v prostoru - vývoj prostorové orientace, vývoj pravo ? levé orientace 6. pravolevá orientace a čtení / ZŠ ? první a druhý post. ročník ? úskalí / 8. nácvik pravo ? levé orientace a prostorové orientace 9. orientační logopedické vyšetření
Určeno: učitelkám MŠ a l. st. ZŠ, vychovatelkám ŠD
« zpět
Termín akce nebyl určen
přihlášení
uživatel:
heslo:
nová registrace
aktuální vzkazy
  nejsou aktuální vzkazy
Návod
jak se přihlásit
na přednášku
   
A-GNOS ©2008