A - GNOS
"Jediným skutečným bohatstvím člověka je jeho osobnost. Může mu být tím nejpodstatnějším zdrojem životního štěstí, je-li zdravá a harmonická " (Martin Luther King jr.)
   hlavní strana
   pro rodiče
   pro seniory
   pro ženy
   pro firmy
   pro mateřské školy
   pro základní školy
   pro střední školy
   cestovní agentura
   sport
    dokumenty k nahlédnutí
   termíny všech akcí
   dotazy a odpovědi
   prodej zboží
   fotogalerie
   učebna AGNOS
   kontakty
 
 
 Nové metody práce učitele - aktivizující formy výuky na ZŠ a SŠ
Číslo akreditace: 1562/2019-1-104
   Vzdělávací program je zaměřen na metody a formy výuky na základní a střední škole, především však na aktivizující formy výuky. Metody aktivního učení jsou způsoby vyučování, které primárně rozvíjejí klíčové kompetence žáků, a to zejména klíčové kompetence komunikativní, personální, sociální, kompetence k učení a k řešení problémů. Tyto metody rozvíjí současně klíčové (pro ZŠ i SŠ), ale i odborně získané kompetence pro SŠ, a to v závislosti na vyučovaném všeobecném předmětu či praktickém předmětu nebo praxi ve vybraném tématu. Vedení vyučování těmito metodami je interaktivní, je založené na vzájemné spolupráci žáků a interaktivní spolupráci třídy. Učitel plní roli zadavatele, organizátora práce, poradce (kouče) a na závěr provádí hodnocení výuky vždy ve spolupráci se žáky. Účastníci semináře jsou seznámeni s teoretickými východisky vybrané skupinové metody, s výsledky vzdělávání, kterých tato metoda primárně dosahuje, jsou upozorněni na specifika metody, její silné a slabé stránky. Následně je metoda provedena prakticky. Každý účastník má možnost sledovat průběh, náročnost, smysl i dosažené výsledky vyučovací metody. Na závěr je vždy provedeno zhodnocení metody, je diskutován její význam a možnosti aplikace v různých vyučovacích předmětech. Obsah 1. Seznámení se základními metodami, formami práce a jejich dělením 2. Aplikace jednotlivých základních metod ve výuce, princip a různé způsoby využití: brainstorming,myšlenková mapa,práce s textem- škálování,princip a různé způsoby využití diskusní metody - rozhovor, diskuse, beseda princip a různé způsoby využití metody pro rozvoj kritického myšlení - EUR, volné psaní, pětilístek? pedagogické aktivity pro skupinovou práci a kooperaci Další aktivizující metody a formy výuky (stručné představení) - Snowballing, Kolečka, Kolotoč, Návštěvníci, Akvárium (1 hod) Diskuse, výměna zkušeností.
Určeno: učitelů ZŠ a SŠ
« zpět
Termín akce nebyl určen
přihlášení
uživatel:
heslo:
nová registrace
aktuální vzkazy
  nejsou aktuální vzkazy
Návod
jak se přihlásit
na přednášku
   
A-GNOS ©2008