A - GNOS
"Jediným skutečným bohatstvím člověka je jeho osobnost. Může mu být tím nejpodstatnějším zdrojem životního štěstí, je-li zdravá a harmonická " (Martin Luther King jr.)
   hlavní strana
   pro rodiče
   pro seniory
   pro ženy
   pro firmy
   pro mateřské školy
   pro základní školy
   pro střední školy
   cestovní agentura
   sport
    dokumenty k nahlédnutí
   termíny všech akcí
   dotazy a odpovědi
   prodej zboží
   fotogalerie
   učebna AGNOS
   kontakty
 
 
 Matematická gramotnost aneb proč mám obtíže v matematice?
Číslo akreditace: 277702019-1-853
   Cílem semináře je podpořit vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů. Získat dovednosti znalostí a kompetence v oblasti matematické gramotnosti. Seznámit pedagogické pracovníky s technikami, metodikou rozvoje početních dovedností a postupů při obtížích žáků ve zvládání učiva matematiky v oboru přirozených čísel na 1. st ZŠ - nezbytný předpoklad pro práci v matematice na 2. st. ZŠ. Do obsahu jsou zařazena témata : vývoj matematických schopností / Vymezení pojmů ? porucha učení?- porucha matematických schopností: dyskalkulie, hypokalkulie... Stručná charakteristika (symptomatika) dyskalkulií: praktognostické, verbální, grafická, operační, ideognostická, lexická. Příčiny matematických obtíží /- osobnost učitele, osobnost žáka ; rodinné prostředí, metoda výuky.../; absence korekce , reedukace obtíží ? základní podmínky v přístupech, požadavcích etc. Obecná doporučení - získání důvěry, budování pocitu spoluodpovědnosti, budování partnerských vztahů - přístup komplexní, týmový s akceptací chápání podstaty vývojových poruch učení. Metodika práce s žáky Ověřené praktické postupy/ korekce, reedukace - zmírnění obtíží /; příklady metod a cvičení
Určeno: pedagogům 1. stupně ZŠ , vychovatelkám ŠD
« zpět
Termín akce nebyl určen
přihlášení
uživatel:
heslo:
nová registrace
aktuální vzkazy
  nejsou aktuální vzkazy
Návod
jak se přihlásit
na přednášku
   
A-GNOS ©2008