A - GNOS
"Jediným skutečným bohatstvím člověka je jeho osobnost. Může mu být tím nejpodstatnějším zdrojem životního štěstí, je-li zdravá a harmonická " (Martin Luther King jr.)
   hlavní strana
   pro rodiče
   pro seniory
   pro ženy
   pro firmy
   pro mateřské školy
   pro základní školy
   pro střední školy
   cestovní agentura
   sport
    dokumenty k nahlédnutí
   termíny všech akcí
   dotazy a odpovědi
   prodej zboží
   fotogalerie
   učebna AGNOS
   kontakty
 
 
 Setkání vychovatelek 2021
Číslo akreditace: 8664/2019-1-349
   Do programu bude zařazeno téma Tradice a lidové zvyky Slovanů v průběhu roku. Obsah semináře odpovídá požadavkům projektu MŠMT Šablony II - ?OP VVV- 2. V /4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD a ŠK , odstavec j) kulturní povědomí a vyjádření. Cílem prožitkového semináře je seznámit vychovatelky s lidovými tradicemi, zvyky, obřady a obyčeji . Získané vědomosti uplatní v práci s dětmi. Seminář povede k pochopení ročního koloběhu slavností našich předků, k uvědomění si, že lidský život je více spjatý s přírodou a jejími cykly. Pedagogové a vychovatelé tak mohou děti více vést k udržování tradic. Děti se naučí více vnímat, jak důležitou roli hrají v našich životech slavnosti, obřady, rituály, setkávání se. Na dávných příbězích starých Slovanů si uvědomí i smysl lidského života, probudí zájem o přírodu. Během semináře budou pedagogové rozvíjet dovednosti, znalosti v oblasti tvůrčího vyjadřování myšlenek, zážitků a emocí hudbou, tancem, dramatizací, literaturou a vizuálního umění. Získá nápady na projektové dny. Povede děti k přirozenému prožívání běhu roku. Jarní a letní cyklus - Vítání jara,přílet ptáků jako předzvěst blížícího se jara, přivítání bohyně Vesny, jarní rovnodennost, velikonoční cyklus, čištění studánek, filipojakubská noc, bohyně Živa.... Podzimní a zimní cyklus svátků - dožínky, odlet ptáků, babí léto oslava podzimní rovnodennosti, dušičky, příchod zimy, bohyně Morena, svátky sv. Kateřiny, sv. Barbory sv.Lucie, sv. Mikuláš, zimní rovnodennost, Třikrálové, Masopust, Hromnice Oběd na základě přihlášky zajistíme ve školní jídelně ? cena 65,- Kč
Určeno: vychovateklkám ŠD a ŠK
« zpět
Termín akce nebyl určen
přihlášení
uživatel:
heslo:
nová registrace
aktuální vzkazy
  nejsou aktuální vzkazy
Návod
jak se přihlásit
na přednášku
   
A-GNOS ©2008