A - GNOS
"Jediným skutečným bohatstvím člověka je jeho osobnost. Může mu být tím nejpodstatnějším zdrojem životního štěstí, je-li zdravá a harmonická " (Martin Luther King jr.)
   hlavní strana
   pro rodiče
   pro seniory
   pro ženy
   pro firmy
   pro mateřské školy
   pro základní školy
   pro střední školy
   cestovní agentura
   sport
    dokumenty k nahlédnutí
   termíny všech akcí
   dotazy a odpovědi
   prodej zboží
   fotogalerie
   učebna AGNOS
   kontakty
 
 
 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ a VOŠ v oblasti inkluze
Číslo akreditace: v akreditačním řízení
   Účastníci budou seznámeni s novou filosofií posuzování speciální vzdělávacích potřeb v rámci změn v české legislativě-charakteristika, implementace a zavádění podpůrných opatření. Souvisejícím cílem je vysvětlit účastníkům změny v pojetí ?naplňování? vzdělávacích potřeb studentů se zdravotním postižením, přehled normativních, organizačních a metodických norem, které zavádění podpůrných opatření v českém školství zajišťují. Vzdělávacím cílem je zajistit zvýšení vědomostí a znalostí účastníků o novém prvku speciálně pedagogické podpory žáků cílové skupiny u nás a naučit je rozpoznat úkoly, které z nového modelu podpory vyplývají pro školy. Úloha výchovného poradce a speciálního pedagoga na středních školách. Individuální plány pro žáky se SPV na středních školách. Realizace tranzitních programů. Specifika profesní adjustace žáků se SVP a její negativní dopady. Motivace pro celoživotní vzdělávání. Spolupráce s rodinou žáka střední školy. Spolupráce s odbornými poradenskými pracovišti.
Určeno: mistrům odborné přípravy SŠ a VOŠ
« zpět
Termín akce nebyl určen
přihlášení
uživatel:
heslo:
nová registrace
aktuální vzkazy
 Přeji všem pohodovy šk. rok 2023/24, zároveň upozorňuji, že nabídky akcí DVPP budu tady opět průběžně zveřejńovat
 Jen pro Vaši informovanost, sděluji, že v seznamu DVPP, jsou akce DVPP, které plánuji do konce kalendářního roku 2023. Zájemci zašlete přihlášky do konce září 2023 . Viz sekce MŠ
 Vážený pane řediteli , paní ředitelko , dovolte , abych Vám oznámila , že se nadále věnuji organizaci DVPP.
 Na základě požadavku ředitelství škol a školských zařízení připravím vzdělávací akci pro celý kolektiv
 Nabídka. Všechny milovníky poznávacích zájezdu zveme , v době podzimních prázdnin od 25.10. - do 29.10.2023 na zájezd Za poznáním Paříže a Versailles
 Informace k zájezdu naleznete na webových stránkách www.samsonovatour.cz. Přihlášky zašle obratem
Návod
jak se přihlásit
na přednášku
   
A-GNOS ©2008