A - GNOS
"Jediným skutečným bohatstvím člověka je jeho osobnost. Může mu být tím nejpodstatnějším zdrojem životního štěstí, je-li zdravá a harmonická " (Martin Luther King jr.)
   hlavní strana
   pro rodiče
   pro seniory
   pro ženy
   pro firmy
   pro mateřské školy
   pro základní školy
   pro střední školy
   cestovní agentura
   sport
    dokumenty k nahlédnutí
   termíny všech akcí
   dotazy a odpovědi
   prodej zboží
   fotogalerie
   učebna AGNOS
   kontakty
 
 
 Osobnostně sociální rozvoj pedagoga - 24 vyučovacích hodin
Číslo akreditace: 28911/2017-1 -1136
   Cílem vzdělávacího programu je podpořit pedagogy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově, rozvoj profesionální sebereflexe . Na základě konkrétních situací pochopí, jak lze rozvíjet vlastní kompetence, osobní kvality, prohloubí své komunikativní a kooperativní dovednosti, kompetence pro vzdělávání bez předsudků.Účastníci se obeznámí se sebereflexi jako s procesem, v němž se zamýšlí nad svými znalostmi, dovednostmi, hodnotami, postoji a výsledky své práce v návaznosti na pochopení a uchopení problematiky chování žáků a spolupráce s rodinou. Naučí se vhodně volit a využít praktické metody tak, aby byly co nejefektivnější. Do obsahu budou zařazená níže uvedená témata: 1. setkání - profesní růst a rozvoj pedagoga - autoevaluace pedagoga - oblast hodnocení 6 vyúčovacích hodin Lektor : PhDr. Jan Svoboda 2. setkání - poznávání lidí a mezilidské vztahy - skupinová dynamika jako výsledek interakce členů - specifika komunikace s rodinami a žáky z odlišného sociokulturního prostředí 6 vyúčovacích hodin Lektor : PhDr. Jan Svoboda 3. setkání - psychohygiena ? techniky zvládání stresových situací a pracovní zátěže ve školním prostředí 4 vyučovací hodiny lektor. Ing. Jitka Hanusová 4. setkání - rozvoj komunikativních a kooperativních dovedností - specifika práce s žáky se specifickými poruchami učení a chování 8 vyučovacích hodin Mgr. Svatava Vyhlídalová
Určeno: pedagogům středních škol a mistrům odborné přípravy
« zpět
Termín akce nebyl určen
přihlášení
uživatel:
heslo:
nová registrace
aktuální vzkazy
  nejsou aktuální vzkazy
Návod
jak se přihlásit
na přednášku
   
A-GNOS ©2008