A - GNOS
"Jediným skutečným bohatstvím člověka je jeho osobnost. Může mu být tím nejpodstatnějším zdrojem životního štěstí, je-li zdravá a harmonická " (Martin Luther King jr.)
   hlavní strana
   pro rodiče
   pro seniory
   pro ženy
   pro firmy
   pro mateřské školy
   pro základní školy
   pro střední školy
   cestovní agentura
   sport
    dokumenty k nahlédnutí
   termíny všech akcí
   dotazy a odpovědi
   prodej zboží
   fotogalerie
   učebna AGNOS
   kontakty
 
 
 Výchova k podnikavosti - 8 vyúčovacích hodin
Číslo akreditace: 28911/2017-1-1136
  Získat informace, jak vést žáky středních škol k vlastní seberealizaci v oblasti podnikavosti prostřednictvím volnočasové aktivity, která vede k rozvoji klíčových kompetenci. Orientovat se v základních pojmech marketingu. Do obsahu budou vložena témata: - Motivace žáků k založení fiktivní firmy, přínos pro jejich budoucí profesi. Správný výběr žáků se zaměřením na jejich vlastnosti, zkušenosti, dovednosti a rozdělení jejich kompetenci v rámci firmy. - Formou brainstormingu určit právní formu podnikání, určení typu společnosti. Orientace v živnostenském zákoně. - Předmět činnosti, popsání nabízeného výrobku/služeb v rámci fiktivní firmy. - Analýza a charakteristika podnikatelského trhu, specifikace cílové skupiny dodavatelů a odběratelů. - vhodné oslovení zákazníků vhodnou propagaci daného výrobu/služby. Finanční analýza firmy - vymezení základních pojmů možnosti financování firmy z vlastních a cizích zdrojů - tvorba majetku firmy. - Návrh na vlastní podnikatelský záměr - diskuse
Určeno: pedagogů a mistrům odborné přípravy
« zpět
Termín akce nebyl určen
přihlášení
uživatel:
heslo:
nová registrace
aktuální vzkazy
  nejsou aktuální vzkazy
Návod
jak se přihlásit
na přednášku
   
A-GNOS ©2008