A - GNOS
"Jediným skutečným bohatstvím člověka je jeho osobnost. Může mu být tím nejpodstatnějším zdrojem životního štěstí, je-li zdravá a harmonická " (Martin Luther King jr.)
   hlavní strana
   pro rodiče
   pro seniory
   pro ženy
   pro firmy
   pro mateřské školy
   pro základní školy
   pro střední školy
   cestovní agentura
   sport
    dokumenty k nahlédnutí
   termíny všech akcí
   dotazy a odpovědi
   prodej zboží
   fotogalerie
   učebna AGNOS
   kontakty
 
 
 Individualizace ve vzdělávání v mateřské škole
Číslo akreditace: 13243/2017 -1-664
   Cílem semináře je, posílit kompetence předškolních pedagogů v individualizaci vzdělávání dětí v mateřských školách. Prohloubit znalosti a dovednosti pedagogů k vedení dětského portfolia a v metodách zaměřených na vnitřní diferenciaci a individualizaci ve vzdělávání předškolních dětí . Získat informace k vytváření podmínek k naplňování požadavků RVP VP, a to zejména při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Účastníci se seznámí s principy tvorby podnětného prostředí , tak aby podpořily individualitu dětí. Obsah semináře je rozdělen do 5 níže uvedených bloků, vždy v rozsahu 8 vyučovacích hodin. 1.blok- Právní rámec, legislativní normy - Novela školského zákona, Vyhláška č. 27/2016 Sb, Plán pedagogické podpory, Dítě s IVP v MŠ, Spolupráce s odbornými pracovišti? požadavek RVP PV. Principy a zásady předškolního vzdělávání, povinný poslední ročník předškolního vzdělávání. Aktuální situace v MŠ ? děti se speciálními vzdělávacími potřebami Vytvoření podmínek pro individualizaci v MŠ (organizační, personální, materiální, počty dětí ve třídách. Tvorba třídního vzdělávacího programu ve vztahu k individualizaci vzdělávání Zpracování písemného plánu na týdenní činnost s dětmi v mateřské škole. Zpětná vazba ? vzájemné hodnocení a posouzení dokumentů, vyjádření svých názorů a poznatků ze samostatné práce Diferenciace v třídního vzdělávacího plánu ? praktické zpracování vzdělávací nabídky pro třídu v MŠ Vedení dětského portfolia Lektor: Hana Švejdová 2. blok Cíle předškolního vzdělávání, oblasti vzdělávání ? vzdělávací cíl jako výchozí pedagogická kategorie Současný stav plánování v mateřských školách, rozlišení smyslu a formálnosti Hierarchie vzdělávacích cílů dle RVPV Vztah mezi obecnými cíli, dílčími cíli, klíčovými kompetencemi, očekávanými výstupy a KOV . Základní plánovací vzorec: cíl, činnost,výstup Vztah cílů a tématu ( práce s integrovaným celkem, Stanovování individuálních cílů pro konkrétní dítě . Vztah forem vzdělávání a cílů V praktické části, účastníci naplánují integrovaný blok v souladu se zásadami RVP PV, s využitím vzdělávacích cílů, procvičí si formulace cílů u konkrétních činností a aktivit v mateřské škole. Vyzkouší si hodnocení definovaných cílů (SMART), zpětnou vazbu, hodnocení pedagogické práce vzhledem ke stanoveným cílům. Lektor: Hana Švejdová 3. blok- Pedagogické hodnocení dítěte. Metody pro hodnocení dítěte. Každodenní činnosti v MŠ ? diagnostické situace. Záznamy výsledků pedagogického hodnocení. Pedagogická reflexe. Práce s vývojovou škálou. Postupy, nástroje, kategorie Technika pozorování - metoda získávání objektivních informaci o dítěti Vedení pravidelných záznamů o vzdělávacích pokrocích dětí Získané informace o dětech jako východisko dalšího plánování vzdělávání ? tvorba plánu pedagogické podpory Diagnostika dítěte a hodnocení jeho individuálních pokroků, osobní limity každého dítěte Konkrétní návrhy formulářů pro záznamy pedagogické diagnostiky Lektor: Hana Švejdová 4. blok Metody a formy práce ? zaměřené na vnitřní diferenciaci a individualizaci ve vzdělávání předškolních dětí, konkrétní možnosti v průběhu vzdělávacího procesu Kooperativních činností - jak vytvořit prostředí v MŠ, v němž mohou děti spolupracovat ? kooperovat, organizace kooperativních činností a skupinové práce v MŠ, pravidla pro spolupráci ve skupině , strategie členění dětí do skupin, role ve skupině, diferencované úkoly pro práci ve skupinách, jak vytvořit nabídku, která bude odpovídat rozdílným schopnostem dětí a povede je ke kooperaci , podnětné prostředí - jak uspořádat prostředí třídy, aby bylo vhodné pro skupinovou práci a kooperaci dětí,tipy na pomůcky a materiály. Další vhodné metody a přístupy ? vždělávání na míru? prožitkové, problémové, situační učení, pohyb,rytmus, rituál jako příležitost pro vzdělávání předškolních dětí včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Lektor: Hana Švejdová 5. blok Respektující komunikace a přístup k dítěti ? Základní přístupy a specifika komunikace se školní skupinou i jednotlivcem ? Výchovné styly a jejich dopad na děti ? Neefektivní komunikace ? Kázeňské problémy ? Techniky efektivní komunikace ? Dělení emocí a jejich vlastnosti ? Subjektivita emočního prožívání ? Reflexe, empatie a povzbuzení ? Nacvičování empatické reakce v komunikaci s dětmi. Lektor: PhDr. Jan Svoboda
Určeno: učitelkám a ředitelkám MŠ
« zpět
Termín akce nebyl určen
přihlášení
uživatel:
heslo:
nová registrace
aktuální vzkazy
 Vážení zákaznici , vzhledem Vašemu zájmu navštívit Adventní Vídeň , jsme se rozhodli vypravit ještě jeden autobus, mám poslední místa , pokud máte zájem navštivte nás
 Vážení klienti akce Adventní Vídeň - VYPRODÁNO
 Vážení zákaznici, chtěli bychom Vám oznámit , že zájezd ADVENTNÍ PRAHA, DRÁŽĎANY je vyprodána.
 Na jarní prázdniny 2020 jsme si pro Vás připravili tradiční pobyt v maďarských lázních Zalakaros, neváhejte a včas si rezervujte svá místa.
 Vážení zákaznici na konec března 2020 jsme si pro Vás připravili návštěvu Jarní Prahy spojenou s bnávštěvou muzikálového představení Čarodějka
 Holandské květinové korzo opět s námi v roce 2020, do 31.12.2019 slevová akce .
 Vážení zákazníci v sekci cestovní agentura jsme pro Vás připravili akční nabídku na wellness pobyty u moře.
 Navštivte s námi muzikál na ledě Popelka, více v sekci cesobní agentura
 Všm milovníkům Vídně, oznamujeme , že máme poslední místa v zájezdu Adventní Vídeň 2019, více CA
 V rámci adventního víkendu v Praze a Drážďanech můžete navštívit muzikál "Čarodějka" , více v sekci cestovní agentura
 Letos na Silvestra opět s námi do Rožnova , více v sekci Kultura a dovolená
 Vážení zákazníci v rámci návštěvy Adventní Prahy a Drážďan navštívíme divadelní představení Návštěva Staré dámy ve vinohradském divadle. Více v sekci cestovní agentura
 Vážení zákazníci, dovoluji si Vám oznámit , že jsem se stala obchodním zastoupením Cestovní kanceláře DUHA TOUR s.r.o., IČO 268 47 485. Nabídku této společnosti najdete na www.duhatour.cz nebo přímo u mne v kanceláři.Těším se na Vaši návštěvu.
 Vážení zákazníci, všem zájemcům o zajezdy, které organizujeme ve spolupráci s CK Petranka aCK Gargano doporučujeme , aby si před uzavřením CS prostudovali Informace k zájezdu. Viz kategorie Cestovní agentura
 Vážení zákazníci, všem zájemcům o zajezdy, které organizujeme ve spolupráci s CK Petranka aCK Gargano doporučujeme , aby si před uzavřením CS prostudovali Informace k zájezdu. Viz kategorie Cestovní agentura
 VELMI AKTUÁLNÍ!!! NYNÍ NÁS MŮŽETE NAJÍT NA FACEBOOKU. VŠECHNY AKTUÁLNÍ PŘÍSPĚVKY A AKCE BUDEME ZVEŘEJŇOVAT NA NAŠÍ FACEBOOKOVÉ STRÁNCE. NAJDĚTE SI NÁS: Cestovní a vzdělávací agentura A-gnos
Návod
jak se přihlásit
na přednášku
   
A-GNOS ©2008