A - GNOS
"Jediným skutečným bohatstvím člověka je jeho osobnost. Může mu být tím nejpodstatnějším zdrojem životního štěstí, je-li zdravá a harmonická " (Martin Luther King jr.)
   hlavní strana
   pro rodiče
   pro seniory
   pro ženy
   pro firmy
   pro mateřské školy
   pro základní školy
   pro střední školy
   cestovní agentura
   sport
    dokumenty k nahlédnutí
   termíny všech akcí
   dotazy a odpovědi
   prodej zboží
   fotogalerie
   učebna AGNOS
   kontakty
 
 
 Škola a vztahy v ní
Číslo akreditace: 13243/2017-1-664
   Cílem je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomoci dalšího vzdělávání . Získat dovednosti budování bezpečného klimatu v pedagogickém i žákovském kolektivu. Seznámit účastníky s možností regulace dynamiky vývoje vztahů a to jak směrem k vyučovanému předmětu, tak mezi žáky i pedagogy navzájem. Umět vytvořit hypotézu o motivech chování a jednání konkrétního žáka, studenta, kterého si účastníci sami zvolí a vytvořit strategie, konkrétních kroků, za pomocí jejichž realizace lze očekávat změnu postoje žáka, studenta ke zvolené problematice. Pedagogové si uvědomí, že žijeme v době rozmachu IT technologií, kterým se téměř nedá vyhnout. Zasáhly i výuku a zdaleka ne vždy pozitivně. Učitelé ztrácejí schopnost udržet pozornost žáků, pasivita žáků je přímo úměrná kvalitě dialogu mezi učitelem a žákem, stoupá individualizace, "uzavření se" do světa IT . Cílem semináře je seznámit účastníky s možností regulace dynamiky vývoje vztahů ve třídě i ve sborovně a to jak směrem k vyučovanému předmětu, tak mezi žáky a učiteli navzájem. Skupina výrazně ovlivňuje chování jednotlivce. Skupinovou dynamiku vytváří interakce členů skupiny, osobnosti jednotlivých členů a vztahy, které navazují. Skupinová dynamika ovlivňuje a utváří atmosféru, která ve skupině panuje. Stav ve skupině - její komunikace, hodnoty, rozhodování, různé formy lidského chování a jednání nejsou stálé, ale podléhají dynamickým změnám. Ovlivňování skupinových vztahů může být pro zkušeného učitele významným nástrojem ovlivňování akceschopnosti skupiny jako celku, což může výrazně napomoci při budování pozitivního školního klimatu, partnerských vztahů mezi učitelem a žákem a v neposlední řadě také efektivnímu učení.
Určeno: pedagogům ZŠ
« zpět
Termín akce nebyl určen
přihlášení
uživatel:
heslo:
nová registrace
aktuální vzkazy
  nejsou aktuální vzkazy
Návod
jak se přihlásit
na přednášku
   
A-GNOS ©2008