A - GNOS
"Jediným skutečným bohatstvím člověka je jeho osobnost. Může mu být tím nejpodstatnějším zdrojem životního štěstí, je-li zdravá a harmonická " (Martin Luther King jr.)
   hlavní strana
   pro rodiče
   pro seniory
   pro ženy
   pro firmy
   pro mateřské školy
   pro základní školy
   pro střední školy
   cestovní agentura
   sport
    dokumenty k nahlédnutí
   termíny všech akcí
   dotazy a odpovědi
   prodej zboží
   fotogalerie
   učebna AGNOS
   kontakty
 
 
 Osobnostně sociální rozvoj pedagoga - 8 vyučovacích hodin
Číslo akreditace: 28911/2017-1-1136
   V souladu s výzvou MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, Šablony pro MŠ ,nabízíme výše uvedený vzdělávací program. Cílem je podpořit pedagoggy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově. Obsahem programu jsou témata: Sebereflexe jako proces sebeoceňování je v současné škole nepostradatelným pomocníkem na cestě profesního rozvoje a růstu učitelky MŠ. Účastníce se obeznámí se sebereflexi jako s procesem, v němž se učitelky zamýšlí nad svými znalostmi, dovednostmi, hodnotami, postoji a výsledky své práce v návaznosti na pochopení a uchopení problematiky chování dětí a spolupráce s rodinou. Prostřednictvím metod dramatické výchovy učitelky získají povědomí o fázích a jednotlivých krocích sebereflexe , naučí se vhodně volit a využít tyto metody v praxi tak, aby byly co nejefektivnější. Psychohygiena - pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému, dobré mezilidské vztahy a dobré řešení problémů v těchto vztazích, dobrá organizace času, zvládání zátěžových situací, hledání pomoci při potížích Kreativita ( s akcentem na sociální a estetickou) Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity, pružnost nápadů, originalita, schopnost vidět věci jinak, citlivost, schopnost ? dotahovat? nápady do reality. Poznávání lidí a mezilidské vztahy Vzájemné poznání se ve skupině, empatie a pohled na svět očima druhého, pozornost vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech, omyly při poznávání druhých lidí, zodpovědnost vůči sobě i druhým, morálka všedního dne. Komunikace a kooperace Neverbálníverbální Dovednosti pro efektivní komunikaci: pozorování a naslouchání, kvality dobrého vnímání a porozumění empatické a aktivní naslouchání , technika a výraz řeči dialog vyjednávání vysvětlování dovednost rozhodovat
Určeno: učitelkám a ředitelkám MŠ
« zpět
Termín akce nebyl určen
přihlášení
uživatel:
heslo:
nová registrace
aktuální vzkazy
  nejsou aktuální vzkazy
Návod
jak se přihlásit
na přednášku
   
A-GNOS ©2008