A - GNOS
"Jediným skutečným bohatstvím člověka je jeho osobnost. Může mu být tím nejpodstatnějším zdrojem životního štěstí, je-li zdravá a harmonická " (Martin Luther King jr.)
   hlavní strana
   pro rodiče
   pro seniory
   pro ženy
   pro firmy
   pro mateřské školy
   pro základní školy
   pro střední školy
   cestovní agentura
   sport
    dokumenty k nahlédnutí
   termíny všech akcí
   dotazy a odpovědi
   prodej zboží
   fotogalerie
   učebna AGNOS
   kontakty
 
 
 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ - šablony
Číslo akreditace: 832/2017-1-146
   Cílem vzdělávacího programu je upozornit učitelky MŠ na vývojová rizika dvouletých dětí a možnosti mateřské školy sanovat jejich potřeby ,upozornit na dominanci vlivu prostředí a na vývoj vlastností dítěte. Vzdělávací program je rozdělen do 3 dnů 1. den Současné pojetí předškolního vzdělávání. Inovace RVP PV a RVP ZV. Integrovaný model vzdělávání / integrovaný, EACEA, ISCED O/. Služby a péče o děti a dětské skupiny. Vývojová specifika dětí od dvou let - batolící a předškolní věk - 2. den ? 8h Principy psychického vývoje dítěte / . - adaptační potíže dítěte -zabezpečení vhodných podmínek: třída ? jeselského typu?-vybavení tříd, nábytek dle požadované ergonomie , hygienické podmínky - přebalovací koutek, snížení počtu dětí ve třídě? - požadavek školeného personálu - hra a nová dětská zkušenost - počátek spolupráce, korekce chování, ? - hračky ? stimulují charakter, rozvoj tvořivosti, fantazie, motorické obratnosti ; vhodné typy hraček/ homolog. / co nabízí současný trh -dosažení kompetencí / pro již tříleté /: potřeby starších dětí ? kvalitativní vyspělost sociální- přijetí řádu a spolupráce , akceptace vrstevníka ; Co dělat , když se adaptace nedaří ? -postupy ze strany rodičů k minimalizaci adaptačních obtíží ( , vzájemná komunikace a kooperace, rituály, pozitivní motivace, základní pravidla výchovy batolete, pravdivost informací - uspořádání rodinného života ve vztahu k vedení dítěte - konformita rodičovského myšlení ? vliv ?módních? trendů ; myšlenkové chyby ? mylná hodnocení rizik, zkreslování důkazů, vyvození mylných závěrů? - ? narušené rodičovství? 3. den ? 8h Úskalí batolícího věku: - absence pohybové aktivity, nedostatečný rozvoj řeči i motoriky,separační úzkost, absence racionálních mechanizmů, deprivace ?z nucené hospitalizace ? v MŠ. -návštěva MŠ s jeslovým oddělením společná diskuse- vájemné předán zkušeností z praxe. Návrhy a náměty pro zkvalitnění péče Termíny: 14.4.,-15..4. a 18.4.2020, vždy 8 vyučovacích hodin
Určeno: učitelkám MS
« zpět
Termín akce nebyl určen
přihlášení
uživatel:
heslo:
nová registrace
aktuální vzkazy
  nejsou aktuální vzkazy
Návod
jak se přihlásit
na přednášku
   
A-GNOS ©2008