A - GNOS
"Jediným skutečným bohatstvím člověka je jeho osobnost. Může mu být tím nejpodstatnějším zdrojem životního štěstí, je-li zdravá a harmonická " (Martin Luther King jr.)
   hlavní strana
   pro rodiče
   pro seniory
   pro ženy
   pro firmy
   pro mateřské školy
   pro základní školy
   pro střední školy
   cestovní agentura
   sport
    dokumenty k nahlédnutí
   termíny všech akcí
   dotazy a odpovědi
   prodej zboží
   fotogalerie
   učebna AGNOS
   kontakty
 
 
 Metoda Hejného v matematice na 2.st.ZŠ
Číslo akreditace: MŠMT 1863/2014-73
  Seminář nabízí učitelům 2.stupně hlubší proniknutí do vyučování orientovaného na budování schémat, neboli do Hejného vyučovací metody matematice. V průběhu semináře se seznámí prostřednictvím vlastního řešení úloh v prostředích s poznávacím procesem v matematice, se zásadami, jak tento poznávací proces naplánovat při koncipování výuky. Podrobněji se společně s lektory budete věnovat prostředím: KROKOVÁNÍ a DŘÍVKA Krokování je prostředí, které rozvíjí porozumění čísla jako operátoru a dalších základních pojmů aritmetiky. Na druhém stupni jsou to např. záporná čísla, operace celými čísly, číselná osa, rovnice, absolutní hodnota. Dále toto prostředí významně přispívá k rozvoji řešitelských strategií a rozvoji schopnosti transferu jednoho jazyka do druhého. Dřívka (manipulativní geometrie) Dřívka jsou manipulativní prostředí, pomocí kterého si žáci opakují trojúhelníky a čtyřúhelníky, rozvíjejí si představivost, odvozují vztahy pro obvod a obsah, odhalují jednoduché lineární funkce a učí se přehledně si zpracovávat data. Seminář je praktický a účastníkům bude dán prostor pro řešení případů z praxe.
Určeno: pedagogům nížších ročníků gymnázií
« zpět
Termín akce nebyl určen
přihlášení
uživatel:
heslo:
nová registrace
aktuální vzkazy
  nejsou aktuální vzkazy
Návod
jak se přihlásit
na přednášku
   
A-GNOS ©2008